Plan 2754 Mølleneset – GBNR. 52/405 mfl. – Dokkgata

Bolig, næring og kontor

Prosjektil Areal AS og Helen & Hard AS  varsler på vegne av Agri Eiendom Stavanger AS, om oppstart av regulering for Mølleneset –  gbnr. 52/405 mfl. – Dokkgata, Storhaug kommunedel.

Formålet med planen er å legge til rette for en bymessig og bærekraftig utvikling av området. Det er aktuelt å regulere området til tilsvarende formål som omkringliggende eiendommer som omfattes av Stavangers sentrumsplan, hovedsakelig til boliger, men også til kontorer, næring og andre funksjoner som vil bidra positivt i området, og som naturlig hører til i ytterkanten av et bysentrum.

Si din mening innen 26. april

Innspill kan sendes til Prosjektil AS, Bjødnabeen 4, 4031 Stavanger eller på
e-post til molleneset@​prosjektil.no,
med kopi til Stavanger kommune, pb 8001, 4068 Stavanger – eller som
e-post til postmottak.bos@​stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 26.04.2021.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Kontaktinformasjon

De kan svare på spørsmål om reguleringsplanen:

Paul Korsberg hos Prosjektil Areal AS
E-post: molleneset@​prosjektil.no eller telefon 48 09 80 29

Ane Dahl hos Helen & Hard Arkitekter AS
E-post: ad@​hha.no eller telefon 40 64 06 81 

2754 Kunngjøring