KUNNGJØRINGER

TIME KOMMUNE
Oppstart av arbeid med detaljregulering for TN3 – Kalberg, Time, plan 1121.0521.00

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsler Prosjektil Areal AS, på vegne av Tore Kalberg, oppstart av arbeid med detaljregulering for TN3 – Kalberg, Time.

Planområdet er på ca. 223 daa og omfatter i hovedsak eiendommen gnr.30, bnr.9. Området vil bli regulert til en kombinasjon av industri, lager og kontor. I tillegg til nevnte formål vil det i planen bli tilrettelagt for nødvendig infrastruktur i tilknytning til næringsområdet.

Planområdet er disponert til næring i Times kommunedelplan.

Det er vurdert at det i forbindelse med planarbeidet skal utarbeide konsekvens-utredning. Sammen med varsel om oppstart sendes også planprogram på høring. Planprogram, planinitativ og mer informasjon om planen kan finnes på kommunens og Prosjektils hjemmesider.

Eventuelle innspill sendes til: Prosjektil Areal AS, Bjødnabeen 4, 4031 Stavanger, eller e-post: martin.lillesand@prosjektil.no

varslingskart_21.05.2019

STAVANGER KOMMUNE
Oppstart av arbeid med detaljregulering for Harald Hårfagres gate 15 – Storhaug bydel, Stavanger, plan 2700.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsler Prosjektil Areal AS, på vegne av SVG1 AS, oppstart av arbeid med detaljregulering for Harald Hårfagres gate 15, Stavanger.

Planområdet er på ca. 6 daa og omfatter i hovedsak eiendommen gnr.52, bnr.50, 129, 489, 487, 485 og 484. Det ønskes innregulert hotell med kafè og butikk i første etasje.
Totalt åpnes det for ca 8000 m2 BRA.

Planområdet er disponert til næring i Stavangers kommuneplan. Det er vurdert at planarbeidet ikke utløser krav til konsekvensutredning. Mer informasjon kan finnes på kommunens hjemmeside.

Eventuelle innspill sendes til: Prosjektil Areal AS, Bjødnabeen 4, 4031 Stavanger, eller e-post: martin.lillesand@prosjektil.no innen 15.6.2019

Oppstart av arbeid med detaljregulering for Harald Hårfagres gate 15 – Storhaug bydel, Stavanger, plan 2700.

Melding om igangsetting av reguleringsarbeid

O.G. Kvernelandsveg 22, 24 og 26 – Time kommune
15.05.2018

Varsel om oppstart av detaljregulering

Nipa, Follese, Askøy
27.09.2017

Del gjerne:

Skriv inn og trykk Enter for å søke