KUNNGJØRINGER

Plan 2695 Detaljregulering for Langflåtveien 1-3

11.01.2019

Formål med planen: Formålet med planene er å legge til rette for etablering av konsentrert bebyggelse med rundt 65-80 nye boenheter med tilhørende uteoppholdsarealer, og tjenesteyting/bevertning i første etasje mot Marieroveien. Her vil det også åpnes for handel i form av en kiosk på maks 150m². Mot Marieroveien og mot Zetlitzveien vil det bli vurdert bolig og/eller kontorformål. Mot Langflåtveien vil det planlegges for bolig i alle etasjer.

Melding om igangsetting av reguleringsarbeid

O.G. Kvernelandsveg 22, 24 og 26 – Time kommune
15.05.2018

Varsel om oppstart av detaljregulering

Nipa, Follese, Askøy
27.09.2017

Del gjerne:

Skriv inn og trykk Enter for å søke