Konstruksjon

Prosjektil tilbyr teknisk fullkompetanse og dekker den viktigste nøkkelkompetansen innen byggeprosjekter på ingeniørsiden.

Prosjektil Konstruksjon tilbyr alt innen byggeteknikk og prosjektadministrasjon. Våre kunder er private og offentlige byggherrer samt totalentreprenører. Vi er rådgivere i videste forstand, og en av våre sterke sider er å se muligheter og komme med innspill tidlig i prosjektet.

Vi er medlem i RIF (Rådgivende Ingeniørers Forening). Vi er opptatt av å se muligheter, og samarbeider med andre tekniske fag for å få optimale løsninger.

RIB (Rådgivende ingeniører i byggeteknikk) definerer og velger bæresystem som skal ivareta stabilitet i bygget. Vi er opptatt av å optimalisere materialbruk i forhold til spennvidder, etasjehøyder, miljøpåvirkning og tekniske forskrifter. Vi utarbeider fundamenteringsløsninger i forhold til grunnforhold.

Vi lager konstruksjonstegninger for bærende konstruksjoner i stedstøpt eller prefabrikkert betong, stål og trekonstruksjoner.

Med vår lange erfaring tar vi hensyn til løsninger med hensyn til kuldebroer og tetningsproblematikk, samtidig som vi er opptatt av estetikk. Sammen med andre tekniske fag finner vi gode og økonomiske løsninger for oppdragsgiver.

Med vår lange erfaring kan vi love våre kunder en effektiv og god prosess. Prosjektil Konstruksjon ble stiftet i 1997 som Arild Lunde Contracting (ALC). Siden oppstarten har vi håndtert en betydelig mengde store og små prosjekt for private og offentlige byggherrer. I tråd med god jærsk tradisjon har vi vokst kontrollert. Vi har bygd stein på stein, og er i dag et allsidig ingeniørmiljø.

Våren 2018 kom Prosjektil inn på eiersiden i ALC gjennom et oppkjøp av 50% av aksjene, og i 2021 endret vi navn til Prosjektil Konstruksjon.

Del gjerne:

Start typing and press Enter to search