ITB–koordinator vil gjøre byggebransjen bedre

Vi i Prosjektil sier at ”Vi skal gjøre byggebransjen bedre”. I de fleste prosjektene mener vi at det sjelden står på kompetansen til de enkelte rådgiverne eller de enkelte entreprenørene. Det er samkjøringen mellom fagområdene, misforståelser og kommunikasjon som fører til mangler og avvik. Koordinering mellom tekniske fag blir derfor et nøkkelord.

Byggene blir i dag mer komplekse. Oppdragsgiverne setter større krav. Systemene blir mer integrerte. Muligheten øker.

Prosjektil har i mange år satset på teknisk byggeledelse. Vi ser at dette er til stor nytte for både entreprenører og oppdragsgivere. Likevel byr det på utfordringer hvis utgangspunktet, enten fra entreprenører eller rådgivere, har manglende koordinering eller avvik. Dette er bakgrunnen for at vi nå vil satse på ITB-koordinering. (Integrert teknisk bygningsinstallasjon–koordinering)

Vi planlegger to ulike roller for ITB. Den ene er for å samordne vår interne prosjektering der vi er engasjert direkte av entreprenør uten overordnet ansvar. Den andre er å samordne all teknisk prosjektering i prosjekter. Den siste rollen vil være å foretrekke, men vi ser at dette ikke alltid er mulig.

Sentral rolle

ITB-koordinator vil være den sentrale rollen. ITB vil opptre som prosjekteringsleder for samtlige tekniske fag i prosjekteringsfasen og ha dette som hovedfokus. Her skal hovedleveransene som rør, ventilasjon og elektro koordineres opp mot resten av prosjektet. Likevel er det samordning og samhandling mellom disse fagområdene som skal ha hovedfokus. Det må tidlig avklares hvordan hovedprinsippene i kommunikasjon mellom systemene skal koordineres og det må legges hovedprinsipp som alle må jobbe etter. ITB skal ivareta koordinator og kontrollfunksjonen i at dette gjennomføres.

Likevel er det alle andre systemer som skal inn i felles løsning som ofte gir størst utfordringer. Derfor skal ITB tidlig starte arbeid mot de mange andre systemer som har påvirkning i den tekniske leveransen og som vi opplever kan skape utfordringer i prosjektet. Vi nevner; dørmiljø og adgangskontroll, brannalarm, innbruddsalarm og overvåking, UPS og back-up system, nødlys og rømming, AV-utstyr, lyd, lys, wifi, tele, data, solskjerming for å nevne noe. Til slutt skal alt dette koordineres mot valgt SD-anlegg for å ivareta nødvendig kontroll og overvåking.

Prosjektil ble startet i 2000 som et rent prosjektadministrativt selskap og har utviklet seg til et tverrfaglig rådgivermiljø gjennom årene. Vi dekker i dag alle hovedområder innen prosjektgjennomføring, både innen prosjektadministrative tjenester og prosjektering.

Tverrfaglig koordinering

Både gjennom våre prosjektadministrative oppgaver og våre prosjekteringsoppgaver har vi sett behovet for, og ofte mangelen på, tverrfaglig koordinering av spesielt de tekniske fagene.

Vi opplever at det både i prosjekteringsfasen og gjennomføringsfasen ofte er store mangler og grensesnittproblematikk knyttet til tekniske fag. Dette fører til forsinkelser for prosjektene og utfordring for entreprenørene. Vi er også overbevist om at dette medfører kostnader for entreprenører og byggherrer som det er vanskelig å finne dekning for.

Gode tegninger, godt prosjektert grunnlag og godt samkjørte prosjekt er en nøkkel for effektiv gjennomføring. Effektiv gjennomføring bidrar til god økonomi og gode løsning, samt kvalitet i prosjektene.

Vi ønsker å bidra i prosjekter, med entreprenører og byggherrer, som ønsker å utvikle og bedre de tekniske leveransene. Arbeidet må skje i tett samarbeid med den høye kompetansen vi opplever at entreprenørene har og deres erfaring fra andre prosjekter. Entreprenørenes bidrag vil være sentralt for å oppnå gode resultater.

Tung satsing

Prosjektil har ansatt flere de siste årene som innehar denne tverrfaglige kompetansen og har derfor valgt å satse tungt på rollen.

Vi har også etablert fasiliteter med prosjekteringsrom for felles prosjektering, og effektivt og moderne møterom som ivaretar alle muligheter til fremtidsrettet og god gjennomføring.

Prosjektil har BIM-koordinatorer som kan ivareta siste krav til fremstilling av prosjekter i 3D, samt mulighet for VR-fremvisning til byggherrer, kunder, entreprenører, planleggere og andre interessenter i de ulike prosjekter hvis dette er ønskelig.

Del gjerne:
Les også:

Skriv inn og trykk Enter for å søke