I gang med SUS 2023

Arbeidet med bygging av SUS 2023 er allerede godt i gang og Prosjektil stiller med byggeledere i prosjektet. Dette gjøres i samarbeid med Nyland Byggadministrasjon og Epcon gjennom felles selskap ENP AS.

  • Første byggetrinn skal stå klart i 2023. Da flyttes alle somatiske senger, akuttfunksjoner og nødvendige støttefunksjoner.
  • Det nye sykehuset skal bygges på Ullandhaug, like nedenfor Innovasjonspark Stavanger og Arkivenes hus. Tomten ligger i Stavanger kommune, og er nær nabo til Universitetet i Stavanger. 
  • Størrelse: Cirka 100 000 kvadratmeter (over 14 fotballbaner stort). Til sammenligning er Sykehuset Østfold (Kalnes) 85 000 kvadratmeter.
  • Det er planlagt for enerom med bad til alle (ca. 640 sengerom).

Den totale kostnadsrammen for det nye sykehuset er 8,4 milliarder kroner. Innenfor kostnadsrammen skal det sikres at all somatisk døgnbehandling, nødvendige radiologi og laboratoriefunksjoner for døgnbehandling og akuttfunksjoner, samt deler av dagbehandling og poliklinikkareal med tilhørende støtte og serviceareal for nevnte funksjoner, samles på Ullandhaug i 2023.

Del gjerne:
Les også:

Start typing and press Enter to search