Investering i ansatte

Ansatte i Prosjektil

Vår viktigste ressurs er våre ansatte og den samlede kompetansen vi har. Sist uke arrangerte vi fagdag der vi jobbet med flere tema knyttet til våre daglige arbeidsoppgaver.

Miljø og bærekraft stod på agendaen før lunsj. Per F. Jørgensen fra Vill Energi snakket om hvorfor dette teamet er helt nødvendig å jobbe med for både enkeltpersoner og bedrifter framover. Reduksjon av biomangfold, overforbruk av ikke- fornybare ressurser og alt for høye klimagassutslipp truer klodens eksistens.

– Byggebransjen kan bidra til å snu denne utviklingen, sa han. Dette ble også belyst på første del av en kursserie om bærekraft i tre bolker. Bærekraftig byutvikling og gruppearbeid om bærekraft i Prosjektil var siste post på programmet før lunsj.

Utvikling og kultur

Etter lunsj holdt Thorir Hergeirsson foredrag om individet og lagfølelsen. Han snakket om hvordan kvinnelandslaget jobber med å skape kontinuerlig utvikling i laget og kulturen.

– Du får det laget du fortjener. Laget ditt er et resultat av hva den enkelte spiller eller ansatt legger inn av innsats. Vilje og engasjement hos den enkelte er helt avgjørende for å lykkes, sa han. Overføringsverdien fra kvinnelandslaget til lagbygging i Prosjektil er uten tvil stor!

Siste faglige post på programmet var fagsesjoner for de ulike avdelingene:

Avdeling prosjektadministrasjon: Hva er god risikovurdering? Med Vilde Knudsen, Prosjektil.

Avdeling konstruksjon: Massivtrekonstruksjoner – fordeler og utfordringer, med Kenneth Hatlestad, Backe.

Avdeling plan og infrastruktur: Koordinering mellom fag, med flere ansatte Prosjektil.

Teknisk avdeling: Kan vi hente noe inspirasjon fra VDC for å effektivisere teknisk avdeling sitt bidrag i tidligfase? Med Kjetil Balke, Prosjektil

Dagen ble avsluttet i Balkes Pub hvor det ble servert hot dogs med noko attåt.😁

Ta kontakt

No data was found
FLERE AKTUELLE SAKER FRA PROSJEKTIL