Innvendig peling på nattestid 

Vågsgata 41 i Sandnes sentrum skal renoveres, og det byr på flere utfordringer knyttet til fundamenteringsforholdene i området. Det løses med blant annet peling på nattestid. 

Prosjektil Konstruksjon er byggeteknisk rådgiver i dette prosjektet, og har ansvar for å prosjektere fundamentering og bæring av påbyggene. Holon AS er utførende arkitekt. 

Vågsgata 41 er et eksisterende bygg som er bygget i flere etapper, hvor det første ble påbegynt i 1971. Etter dette er det bygget på flere ganger, og er i dag et forretnings- og kontorbygg. Bygget ligger like ved Sandnes Rådhus, kulturhuset og Vågen. På motsatt side ligger Ruten, tinghuset og Amfi Vågen.  

– Det er svært dårlige fundamenteringsforhold i området, og hele det eksisterende bygget er fundamentert på peler. Det eldste bygget er fundamentert på trepeler som ikke tåler ytterligere belastning, sier Eivind Helgeland, avdelingsleder i Prosjektil Konstruksjon. 

Ønske fra utbygger er å bygge på flere etasjer i flere deler av bygget. På grunn av fundamenteringsforholdene er det nødvendig å bygge etasjene over den eldste delen av bygget noe ut fra eksisterende fasadeliv, og fundamentere de nye etasjene med nye peler. 

Bygg fra 1971 

Bygget består i dag av en Kiwi-butikk i 1.etasje, og kontorlokaler i 2.etasje. Kiwi-butikken skal holdes åpen i hele byggeperioden. Når det må peles inne i butikken kan dette by på utfordringer, men med korte peler som skjøtes sammen (mikropeler) kan dette løses med innvendig peling på nattestid. 

Det skal bygges på to nye etasjer på den laveste delen, samt en takterrasse. Det skal bygges en etasje/nytt tak på høybygget. 

– På grunn av den årlige Blink-festivalen som arrangeres i Sandnes Sentrum er det strenge krav til hvor de nye søylene utenfor eksisterende fasadeliv kan plasseres. Selve standplass under Blink-festivalen er planlagt på torget like utenfor bygget, og på grunn av arealkrav og sikkerhetssone må søylene trekkes inn i forhold til planlagt ny fasade, sier Helgeland. 

Eksisterende bygg fra 1971
Påbygget bygg fra 1971

Bygg fra 1981 

Dette bygget skal i all hovedsak beholdes som det er i denne omgang. Unntaket er i nordøst, hvor det skal etableres 2 nye etasjer som skal inneholde kontorer. Eksisterende kjørerampe skal også beholdes. Bygget skal utformes slik at eksisterende byggestil beholdes.

Eksisterende bygg fra 1981
Påbygget bygg fra 1981

Bygg fra 1989 

Bygget inneholder i dag et parkeringsdekke, oppkjøringsramper og teknisk rom. Oppkjøringsrampen skal delvis beholdes. Eksisterende parkeringsdekke skal bli kontorer, og det skal bygges på 2 nye kontoretasjer, samt teknisk rom på tak. Det blir et atrium mellom 1981-bygget og 1989-bygget. I Nord-øst skal det bygges nytt trapperom med heis. Nye etasjer skal etableres med hulldekker for å holde vekten på bygget så lav som mulig, men det er likevel behov for noen nye fundamenter med tilhørende peler.  

Påbygget bygg fra 1989  
Påbygget bygg fra 1989  

Fakta

Sted: Sandnes
Prosjekttype: Ombygg/påbygg næring og kontorer
Bruttoareal BT1: 12 381 m²
Oppdragsgiver: Vågsgaten 41 AS
RIB: Prosjektil Konstruksjon AS
Arkitekt: Holon arkitekter AS 

Ta kontakt

Eivind Helgeland
Avd. leder konstruksjon
FLERE AKTUELLE SAKER FRA PROSJEKTIL