Industri og bærekraft i Suldal

Hvordan ivareta sårbar natur, bolyst og lokalt næringsliv i forbindelse med store industrietableringer i Suldal? Prosjektil har fått sitt første oppdrag innen samfunnsanalyse.

Hele 84 team med designere, arkitekter og andre kreative miljøer fra hele landet ville løse Gnist-kommunenes utfordringer. Nå har de 11 kommunene valgt sine drømmeteam.

Det er DOGA og Nordic Edge som har utlyst jobben, og arbeidet i Suldal skal Prosjektil gjennomføre i samarbeid med med Vill Energi og Holm og Dybvig.

DOGA er en organisasjon som skal fremme god bruk av design og arkitektur i Norge for å skape fremtidens nye, grønne og lønnsomme løsninger. De er en del av det offentlige virkemiddelapparatet for økt innovasjon, og mottar et årlig tilskudd over statsbudsjettet.

– Vi er både glade og stolte over denne tildelingen. Den viser at det er et behov for vår satsing innen bærekraft, og at vår tverrfaglige kompetanse er viktig. Dette er en fantastisk mulighet for oss å utvikle ytterlig kompetanse innen dette feltet i samarbeid med kompetente aktører som DOGA og Nordic Edge sier leder for bærekraft og miljø hos Prosjektil, Elin Schanche.

Lokalkunnskap og god innsikt i kommunens behov var noe av det som ble trukket frem i begrunnelsen for valg av leverandørteam.

Prosjektil tilbyr et bredt tverrfaglig team med lang erfaring med steds- og næringsutvikling. Vill Energi og Holm og Dybvig er tilleggsressurser med erfaring fra hhv. komplekse byggeprosjekter og utvikling av elementer til uterom.

Kommunen og Doga sier: Prosjektil har klart å fange opp alle dimensjoner i tilnærmingen til problemforståelsen, og spesielt innenfor designmetodikk og -prosess, medvirkning, inkludering, bærekraftperspektiv, lokal verdiskapning og omdømmebygging.

I forbindelse med mulighetene for store industrisatsinger i Suldal som kan medføre flere tusen arbeidsplasser, skal Prosjektil med samarbeidspartnere lage en forstudie om hvordan Suldal kan legge til rette for at de nye arbeidstakerne ønsker å bosette seg i Suldal permanent og hvordan det kan skapes nye arbeidsplasser for partnerne til industriarbeiderne. Medvirkning og designdrevet innovasjon vil være noen av metodene som vil bli brukt for å finne løsningene på utfordringene.

Ta kontakt

No data was found
FLERE AKTUELLE SAKER FRA PROSJEKTIL