Hva er Breeam?

Breeam er et verktøy for å miljøsertifisere bygg (Breeam-Nor) og områdeutvikling (Breeam Community). Det finnes fem nivåer av klassifiseringer: Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding.

Breeam står for Building Research Establishment Environmental Assessment Method, og i Norge er det Grønn Byggallianse som eier og forvalter den norske versjonen.

Hva er Breeam Communities?

Breeam Communities brukes til å vurdere større områdeutvikling, og passer for private og offentlige utbyggere med bærekraftsambisjoner som skal utvikle et område med blandede formål/funksjoner, altså både bolig, næring og tjenester.

Formålsparagrafen i Plan- og bygningsloven sier at loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Breeam Communities setter denne i system og sikrer at utviklingsområdet har en miljøstandard utover de kravene som er pålagt av myndighetene.

Ved en Breeam Community-sertifisering vurderes medvirkning, transport og mobilitet, ressurser og energi, arealbruk og økologi og sosial og økonomisk velvære.

Breeam Community er også et dialogverktøy – dialog og medvirkning er nemlig en viktig del av prosessen i utviklingen av et mer bærekraftig samfunn. Beboere, brukere og myndigheter involveres i beslutninger allerede fra starten av planarbeidet.

En Breeam Communities Assessor er sertifisert til å lede prosesser, veileder og støtter prosjektet, setter opp kriterier, forslag til arbeidsopplegg, registrerer og dokumenterer.

Vil du vite mer om hvordan vi jobber med Breeam? Ta kontakt!

Paul Korsberg
Send epost

Oddbjørn Wornæs - Prosjektil

Oddbjørn Wornæs
Send epost

Del gjerne:
Les også:

Start typing and press Enter to search