Hva er BREEAM?

BREEAM er et verktøy for å miljøsertifisere bygg (Breeam-Nor) og områdeutvikling (Breeam Community). Det finnes fem nivåer av klassifiseringer: Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding.

Breeam står for Building Research Establishment Environmental Assessment Method, og i Norge er det Grønn Byggallianse som eier og forvalter den norske versjonen.

Hva er breeam communities?

Breeam Communities brukes til å vurdere større områdeutvikling, og passer for private og offentlige utbyggere med bærekraftsambisjoner som skal utvikle et område med blandede formål/funksjoner, altså både bolig, næring og tjenester.

Formålsparagrafen i Plan- og bygningsloven sier at loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Breeam Communities setter denne i system og sikrer at utviklingsområdet har en miljøstandard utover de kravene som er pålagt av myndighetene.

Ved en Breeam Community-sertifisering vurderes medvirkning, transport og mobilitet, ressurser og energi, arealbruk og økologi og sosial og økonomisk velvære.

Breeam Community er også et dialogverktøy – dialog og medvirkning er nemlig en viktig del av prosessen i utviklingen av et mer bærekraftig samfunn. Beboere, brukere og myndigheter involveres i beslutninger allerede fra starten av planarbeidet.

En Breeam Communities Assessor er sertifisert til å lede prosesser, veileder og støtter prosjektet, setter opp kriterier, forslag til arbeidsopplegg, registrerer og dokumenterer.

Fokuset på bærekraft i byggeprosjekter og lokalområder blir viktigere og viktigere. Prosjektil er involvert i to Breeam Community-prosjekter – ett som akkurat er ferdig og ett som er i startgropen.

I juni i år kunne jubelen endelig slippes løs – 2020park fikk toppkarakteren “Outstanding” på sitt planlagte prosjekt Forusparken. Ikke bare er 2020park det første prosjektet i Norge som får en Breeam Community-sertifisering, det er også ett av tre prosjekter i hele verden som har fått scoren “Outstanding”. Og nevnte prosjekt har altså fått 93 – den høyeste scoren i verden.

– Det er superspennende! Jeg er veldig glad for å ha fått være med på 2020park. Det har vært et utrolig lærerikt og spennende prosjekt å være med på, sier Martin Lillesand i Prosjektil som har hatt det planfaglige ansvaret for utarbeidelse av plandokumentene og har styrt reguleringsprosessen.

Les Aftenbladets artikkel om 2020park

Breeam, eller Building Research Establishment Environmental Assessment Method, er det eldste og mest brukte miljøklassifiseringssystem for eiendom i verden. Tidligere kunne man bare Breeam-sertifisere bygg (Breeam-Nor), der man vurderte byggematerialer, energiklasse og hele byggeprosessen. I den nyere sertifiseringen, Breeam Community, ser man på utviklingen av hele områder hvor man også legger vekt på medvirkning, transport, arealbruk og økologi og sosiale og økonomiske aspekter.

Helhetlig plan

Å få denne klassifiseringen henger høyt, og det stilles veldig høye krav til gjennomføring.
Det betyr at man må ha en helhetlig plan for alt fra støy- og lysforurensing til sykkelstier, hvordan man beveger seg rundt og gjennom området, hvilke tjenester og næringer som er leietagere, og hvordan man kan styrke sosial utjevning og økologiske forbedringer.

En del av disse kravene finnes allerede i Plan- og bygningsloven og i kommuneplaner, men ved en Breeam Community er det altså enda strengere og flere krav. Alt skal være gjennomtenkt – og bærekraftig. Butikker og tjenester skal finnes på gateplan, og det skal være kortere vei til bussholdeplassen enn parkeringsplassen. Det skal legges opp til kortreist hverdagsliv – man skal rett og slett kunne jobbe, trene og handle uten å måtte ty til bilen.

I arbeidet med Forusparken har flere aktører samarbeidet om utviklingen av prosjektet – både arkitekt, 2020park og ÅF Advansia har bidratt på hver sin måte til at scoren ble så høy.

– Vi vant blant annet på fokuset på å ta vare på det biologiske mangfoldet, på bærekraft, på nærheten til bussveien, byggemateriale, på gjenbruk og oppgradering av et gammelt industriområde og miljøvennlig overvannshåndtering. Poenget med Breeam er at du skal ha en helhetlig tanke bak alt det du foretar deg og jobbe systematisk og helhetlig med bærekraft, sier Lillesand.

FLERE AKTUELLE SAKER FRA PROSJEKTIL