Gigantprosjekt i Telemark

Næringslaget Hotell
Foto: visittuddal.no

Prosjektil Sør er i gang med reguleringsarbeid av et stort prosjekt for leiligheter, hytter, hotell og alpinanlegg i Tuddal i Telemark.

Tuddalalpin, ved Fred Lyngmyr, lanserer nå store planer for utbygging i Tuddal. Hotell, alpinanlegg, leilighetsbygg og hytter kan bli en realitet i området Hovdemarken – opp mot Hovdenuten.

Selskapet Tuddalalpin, eid av Lyngmyr, kjøpte på tampen av fjoråret 650 mål av Tuddal Eiendomsutvikling. Eiendommen ligger inne i kommuneplanen som framtidig fritidsbebyggelse, fritids- og turistformål.

Lyngmyr har engasjert Prosjektil Sør til å ta seg av detaljreguleringen i prosjektet.

Både hotell, leiligheter og hytter

Planene i området er gigantiske. Det skal komme hotell med 250 rom og 150-200 leiligheter. I planene ligger også om lag 300 hytter – og i tillegg et større alpinanlegg, aktiviteter og skiløyper.

– Nå skal vi ha et oppstartsmøte med Hjartdal kommune. Detaljer må vi komme tilbake til, dette er helt i oppstarten. Men det er stort og spennende, og det veldig kjekt å få være en del av dette prosjektet, sier Per Helge Ollestad i Prosjektil Sør.

Miljøhensyn

Hele planområdet vil etableres med en miljøprofil, spesielt med hensyn på naturinngrep og energi. En søker løsninger for å bevare eksisterende myrdrag, samt å redusere sprengning av fjell hvor det er praktisk mulig. En ser på løsninger for å hente og lagre solenergi, etablere minikraftverk og lignende for å redusere behovet for ekstern energi.

Det skal legges til rette for både sommer- og vinteraktiviteter i dette området. Planområdet består i dag av fjell, noen bekker og noen få hus og hytter. Det vil også bli vurdert muligheter for å regulere for minikraftverk for å utnytte fallrettigheter i vassdraget.

– Det er spennende tanker, og helt i tråd med vårt ønske om å utvikle Tuddal. Jeg vil tro en slik plan vil bli møtt med både begeistring og skepsis, men vi i kommunen stiller oss åpne for alle innspill, sier ordfører Bengt Halvard Odden i Hjartdal kommune til avisen Telen.

FLERE AKTUELLE SAKER FRA PROSJEKTIL