Full pakke i BREEAM-NOR på huset 

To ansatte i Prosjektil.

Rikke Ødegård Aas i Miljø- og bærekraftsavdelingen har nylig blitt sertifisert som BREEAM-NOR revisor.

Revisor er en uavhengig tredjepart som registrerer et BREEAM-NOR-prosjekt, og har i hovedoppgave å levere en vurdering av prosjektet i form av en revisorrapport. Revisorrapporten utgjør grunnlaget for utstedelse av et BREEAM-NOR-sertifikat. Revisor har et tett samarbeid med BREEAM-AP i prosjektet, og er kontaktperson til Grønn Byggallianse. 

Vi har også en BREEAM-NOR AP på huset. Brynhild Kvalvik-Watne er en anerkjent og dyktig AP i regionen, og har påtatt seg mange BREEAM-NOR prosjekter opp gjennom årene.  

Det er fullt mulig at en AP og en revisor som jobber i samme selskap, også jobber i samme BREEAM-prosjekt. Revisoren har ansvar for at eventuelle habilitetskonflikter unngås.    

Med Rikke som sertifisert revisor i Prosjektil, kan vi nå levere full pakke i BREEAM-prosessen.  

FLERE AKTUELLE SAKER FRA PROSJEKTIL