Friluftsplan rundt Skinansfjellet

I forbindelse med utbyggingen av Bjerkreim vindpark har Prosjektil fått i oppdrag å utarbeide en friluftsplan for området rundt Skinansfjellet i Hå kommune.

Ved andre vindparker har man sett at utbyggingen av slike områder ofte fører til økt bruk av området etter ferdigstillelse. Dette knyttes til at man ved vegbygging til vindmøllene tilgjengeliggjør områder som tidligere har vært nokså utilgjengelig for folk flest.

På grunn av disse erfaringene ønsker man ved Bjerkreim vindpark å legge til rette for fremtidige brukere av området.

Gjennom planen vil det legges til rette for rasteplasser og opplevelser, samt enkelte turveger og innfallsparkering. Gjennom et tett samarbeid med Hå kommune, grunneiere og andre interessenter i området er målet å få frem de gode stedene i vindparken, og aktivisere disse på en spennende måte.

Vindparken er lokalisert mellom Matningsdal, Hagavatnet og Homsevatnet, sør-øst i Hå kommune.  Planområdet er på ca. 6 kvadratkilometer. Det er få arealbruksinteresser i planområdet. Deler av området blir brukt til beite, og området grenser til Hagavatnet som er nedslagsfelt for drikkevann.

Parken grenser til Bjerkreim og Gravdal vindparker i Bjerkreim. Adkomsten til parken er i konsesjonssøknaden planlagt fra FV44 og deretter FV504 fra Kartavoll,

 

Del gjerne:
Les også:

Skriv inn og trykk Enter for å søke