Fortsatt mye ugjort

Trond Heskestad ble 70 år i mars, og gikk da av med pensjon. Det betyr ikke at han vil jobbe mindre. Nå har han fått ny sjef og andre arbeidsoppgaver.

Trond er utdannet sivilingeniør fra Trondheim, og startet sin arbeidskarriere i Karmøy kommune. Der ble han i 5 år før han flyttet til Askøy og fikk jobben som bygnings- og reguleringssjef i kommunen.

– Det var en annen tid, og vi ingeniører måtte da ta de jobbene som var ledige. Jeg er veldig glad for erfaringen jeg fikk med meg fra det offentlige, sier han.

Trond er «byas» fra Stavanger, men ble etter årene på Karmøy og Askøy jærbu. Han og familien flyttet til Lye, og han fikk jobb i Hetlandhus.

 

Ble jærbu

Vi har hele familien vår i Rogaland, og vi ønsket å flytte nærmere dem. De siste årene på Askøy ble det mye fokus på arbeidet kommunen utførte, også i lokalpressen. Jeg har ville gjerne ha en mer anonym jobb, sier Trond.

Hans eldste sønn, Sverre, gikk i 3. klasse og snakket flytende bergensdialekt da de flyttet til Lye.

– Det tok nesten et år før han la fra seg den dialekten og ble jærbu, sier han og ler.

Trond jobbet i Hetlandhus fram til konkursen i 93.

Etter en krevende tid med nedbemanning og konkurs ville han gjøre noe nytt, og bestemte seg for å starte et enmannsforetak der han jobbet med regulering. Han var alene i selskapet fram til han begynte i Prosjektil i 2010. Da ble Prosjektil Areal startet.

– Det var vært spennende å dra igang arealavdelingen i Prosjektil. Jeg sa tidlig at jeg ikke ville være leder etter at jeg ble 67 år. Men jeg ble med i arbeidet til jeg ble 70 år.

– Hvorfor det?

– Avdelingen ansatte flere unge og dyktige arealplanleggere, og derfor mente jeg det var viktig at de hadde med en senior. Vi er nå sju ansatte i avdelingen, og de har fått erfaring og vil klare å drive dette arbeidet videre uten meg, sier han.

 

Sønn som leder

Trond har hatt flere lederjobber med mye administrasjon.

– Jeg liker best å jobbe faglig med reguleringsarbeid, og de siste årene har vært gode. Da har jeg ikke hatt personalansvar, men har fått tid til mange spennende prosjekter, sier Trond.

De siste årene i Prosjektil har han hatt sin eldste sønn, Sverre, som leder.

Å ha Sverre som sjef har vært helt uproblematisk. Vi har en gjensidig respekt for hverandre. Sverre sier at jeg gjør som jeg vil uansett, så han legger seg ikke borti hvordan jeg jobber. Det er kanskje det som har gjort samarbeidet så enkelt, sier han og smiler.

– Hadde det vært vanskeligere hvis du var hans sjef?

– Vi er veldig ulike, og han leder på en annen måte enn det jeg har gjort. Jeg er en typisk ingeniør. For Prosjektil er det helt klart best at Sverre er lederen.

 

Tøflene i veggen

Trond er ikke en helt typisk ingeniør på alle områder. Selv om det kan være vanskelig å se, har han temperament. I gamle dager avreagerte han med å kaste eller sparke tøflene i veggen. Den vanen har han tatt med seg inn i Prosjektil.

– Av og til er det godt å kaste tøflene i veggen eller etter Sverre. Det skaper god stemning på kontoret, sier han og humrer.

En annen utfordring Trond har er at han ikke liker blod og andre helserelaterte tema – dette på tross av at en av sønnene hans er lege.

– Vi hadde et førstehjelpskurs på jobben der jeg ble dårlig og bleik og måtte legge meg nedpå litt. Det blir ofte brukt mot meg, og ble en sketsj under 70-årsdagen. Jeg tror både familien og kollegaene mine liker å ha noe på meg, sier han og smiler.

Trond kan se tilbake på et spennende yrkesliv. Han anbefaler gjerne andre å gå ingeniør-veien.

– Veien har vært variert og spennende, og den har hatt sine oppturer og nedturer. Jeg har lært mye av både å ha jobbet på den kommunale siden og i privat sektor. Men nå er jeg i mål.

– Hva gjør du nå?

– Jeg har en lang liste og mye kjekt å se fram til. Noe av tiden skal jeg bruke på hytte og hus. Nå går jeg fra å ha min sønn som sjef til å ha min kone som sjef, sier han og ler.

 

Lang liste

For ut over de planene som den nye sjefen har så er Tronds egen liste lang. Han starter dagen med å gå eller jogge en tur før frokost. Det går også mye tid til barn og barnebarn. Han har også noen faste oppdrag – både som fast turkamerat og leder for dugnadsarbeidet på Lye forsamlingshus.

– Er du helt ferdig med arealplanlegging?

– Ja. Men jeg tok med meg det gamle tegnebordet, så det kan vel være at jeg kan hjelpe noen venner hvis det dukker opp noen utfordringer.

 

Fakta:
  • Trond Heskestad
  • 70 år
  • Bosatt på Lye, fra Stavanger
  • 4 barn og 12 barnebarn

 

 

 

Del gjerne:
Les også:

Start typing and press Enter to search