Fjernvarmenett for Lyse

Lyse bygger ut fjernvarmenett fra Forus til Sandnes, og vi i Prosjektil er med i det omfattende prosjektet som prosjekterende og byggeleder.

I fjernvarmenettet skal overskuddsenergi fra søppelforbrenningsanlegget blir brukt til å varme opp vann som igjen går til å varme opp blant annet skoler, eldresentre og idrettshaller. Varmen fordeles rundt i et lukket system med en tur- og en returledning der driftstemperaturen er over 90°C.

I første omgang er det planlagt å levere varme til kunder i Sandnes sentrum ved utgang av 2017. Totalnett av fjernvarme som skal bygges ut til Sandnes er ca. 10 kilometer.

Avbildet er en entreprise på ca. 2450 meter. Dette utgjør en prosjektkost på ca. 35 millioner, derav 7 millioner i vann og avløp for Sandnes kommune.

Del gjerne:
Les også:

Start typing and press Enter to search