FIRE NYE FLØYER PÅ SKEIENE UNGDOMSSKOLE

På Skeiene ungdomsskole i Sandnes har skolen nå fått fire nye fløyer på til sammen 4.000 kvadratmeter. Prosjektil har hatt ansvar for prosjektledelse, prosjekteringsledelse og teknisk byggeledelse.

Fra bygg.no

Tiltakshaver er Sandnes Eiendoms-selskap KF, og arbeidet har skjedd i 11 delte entrepriser. De største er tømmer (O Torjussen AS), betong (Kvia AS), grunnarbeid (Bjelland AS), rør (Sig Halvorsen AS), ventilasjon (Urd Klima AS) og elektro og automasjon (Stavanger Installasjon AS).

Arkitekt er Arkipartner AS, mens Aros AS er landskapsarkitekt. Multiconsult ASA har vært rådgiver for RIB, RIE, RIV, RIVVA, RIBr og RIAku. Entreprisekostnaden er på 190 millioner kroner, uten merverdiavgift.

Rivning startet våren 2017, og de to første fløyene skal stå ferdige i oktober i år – de to neste i november. I høst starter arbeidet med å rehabilitere den eksisterende delen av skolebygget på cirka 4.100 kvadratmeter. Dette arbeidet skal være fullført til skolestart i 2019.

Krevende logistikk

Prosjektleder Oddbjørn Wornæs i Prosjektil AS forteller at de bygningsmessige arbeidene har gått greit.

– Den største utfordringen i prosjektet er logistikken ved å bygge ut en skole i full drift. Skolen ligger tett på et villastrøk og uten noen god tilkomstvei, sier Wornæs. Alt arbeid er planlagt i BIM.

Skeiene ungdomsskole har i dag cirka 400 elever (15 klasser) og kan ha 615 elever (21 klasser) etter utvidelse og rehabilitering. Elevene kommer fra bydelene Skeiane, Sandved og Stangeland i Sandnes. Undervisning skjer i klasserom med tilhørende grupperom og garderobe. Lærene har desentraliserte arbeidsrom med kontorlandskap. Antall ansatte vil øke fra 55 til cirka 70 når skolen er utbygd og rehabilitert. Skolen får spesialrom for naturfag, tresløyd, metallsløyd, keramikk, tegning, kunst og håndverk, musikk og dans og drama.

På sørsiden av skolebygget skal en skolegård reetableres. Det skal opparbeides en ny parkeringsplass på nordsiden av skolebygget, der en kontorrigg nå står.

2,3 kilometer peler

Tomten på Skeiane har mye løsmasser, og det en kun en av de fire nye fløyene som er direktefundert. De andre står på totalt 146 stålkjernepeler som i snitt er 16 meter dype.

Byggeleder Ulv-Erik Nordby fra WSP Norge forteller at de har vært påpasselige med å ikke få masseforskyvning under grunnarbeid av hensyn til de to eksisterende byggene – hovedbygg og gymnastikksal.

– Vi har senket hele området der de nye fløyene ligger med 90 centimeter. Vi har ikke påvist radon, men har likevel lagt membran under de nye fløyene, sier Nordby.

Rektangulære bokser

Hver av de fire fløyene består av flere rektangulære bokser. Bærende konstruksjon består av stål og hulldekker. Takene er flate og isolerte. Fasadene har klimavegger kledd med Kebony og noe platekledning og noen glassfelt. På gulvene er det vinylbelegg. Det meste av fløyene har systemhimlinger.

Vinduer har en U-verdi på 0,8. Vinduene er enten aluminiumsvindu eller aluminiumsbeslåtte trevindu. Fløyene er fullsprinklet og har fiberbasert bredbånd. Solavskjerming skjer med utvendige screens på solutsatte fasader.

Alle fløyene har universell tilgjengelighet. Fløyene er ført opp og innredet uten alvorlige skader

Biogass

De nye fløyene er prosjektert og ført opp etter Tek10. Oppvarming av bygg og tappevann skjer med vannbåren gulvvarme og radiatorer, basert på biogass fra Lyse (gjødsel fra landbruk). Oppvarmingen er fra 100 prosent fornybar energi og fløyene blir dermed nullutslippsbygg.

 

FAKTA

Sted: Skeiane, Sandnes

Prosjekttype: Utvidelse skolebygg

Kontraktssum uten merverdiavgift: 190 millioner kroner

Bruttoareal: 4.000 kvadratmeter

Tiltakshaver: Sandnes Eiendomsselskap

Prosjektledelse, prosjekteringsledelse, teknisk byggeledelse: Prosjektil

Byggeledelse: WSP Norge

SHA-koordinator: Norconsult

Arkitekt: Arkipartner

Landskapsarkitekt: Aros

Totalrådgiver: Multiconsult

Del gjerne:
Les også:

Start typing and press Enter to search