Endelig festival

Presentasjon av kongen befaler på høstsamlingen til Prosjektil

Over 2 år har gått siden sist vi kunne samle alle ansatte i Prosjektil til høstsamling, og mye har skjedd de siste årene. Samlingen var viktig – både faglig og sosialt.

– Det har skjedd en stor utvikling de siste årene. Vi har blitt samlokalisert med Prosjektil Konstruksjon og vi har åpnet kontor i Skien. I tillegg har vi fått flere nye ansatte. Utviklingen til Prosjektil har vært stor samtidig som vi har sittet på hjemmekontor og hatt lite sosial kontakt. Derfor var samlingen svært etterlengtet, sier daglig leder Sverre Heskestad.

Prosjektil har de siste årene hatt tradisjon for en årlig samling for alle ansatte.

– Dette året hadde vi et klart og tydelig mål for samlingen. Vi ønsket å bruke tid sammen og bli kjent med hverandre ‘’på ny’’, sier Heskestad. Selskapskultur er ferskvare og det må jobbes med hver dag. Disse samlingene er helt avgjørende for å dyrke videre det sterke samholdet vi opplever i selskapet.

Samlingen startet fredag morgen, med avreise fra Forus og ankomst Utsikten hotell kl 10.00. Programmet før lunsj var at alle avdelingene skulle presentere ansatte og kompetanse for hverandre.

– Vi er nå nesten 90 ansatte, og mange kjenner ikke godt nok tverrfaglige kompetansen vi har på huset, sier Heskestad. Det er denne kompetansen som gir størst verdi til våre kunder, og det er her vi spiller hverandre virkelig gode.

Etter lunsj var det teambuilding, og dagen ble avsluttet med middag og «Kongen Befaler».

– Høstsamlingen, som nå har fått navnet Høstfestivalen, var en opptur for oss alle. Vi opplevde på en måte å bli litt kjent på nytt. Mange fikk øynene opp for andre avdelingers kompentanse, og det vil vi dra nytte av framover, sier Heskestad.

FLERE AKTUELLE SAKER FRA PROSJEKTIL