BREEAM In-Use

Hvorfor miljøsertifisere eksisterende bygg?

De fleste bygg er allerede oppført og i bruk, og det er her vi finner størst potensial for å redusere miljøbelastningene fra den totale bygningsmassen. En miljøsertifisering dokumenterer at et bygg har gjennomført tiltak for å sikre økt bærekraft. For eksisterende bygg i driftsfase er miljøsertifiseringssystemet BREEAM In-Use et godt forvaltningsverktøy å bruke for å måle, forbedre og dokumentere miljøprestasjoner og helsefremmende kvaliteter.  

BREEAM In-Use dekker et bredt spekter av miljørelaterte forhold. Det kan brukes av eiere og forvaltere. Systemets todelte struktur gjør det mulig å evaluere eiendommers iboende miljøegenskaper og forvaltningens prosedyrer. BREEAM In-Use er en kontinuerlig sertifiseringsprosess, og vil sikre at miljøfokuset blir opprettholdt gjennom hele byggets driftsfase. 

Prosjektil samarbeider med Skagen Eiendomsforvaltning med å gjennomføre BREEAM In-Use sertifisering av Gamle Forusveien 1 i Stavanger. Skagen Eiendomsforvaltning forvalter bygget, og Stian Thommassen innhenter dokumentasjon i sertifiseringsprosessen. Prosjektil er leietaker i bygget, og Rikke Ødegård Aas er sertifisert revisor i prosjektet. Prosessen er godt i gang, og det blir spennende å se hvilke klassifiseringsnivå bygget havner på i første sertifisering, og hvilke tiltak som kan være nødvendig å gjennomføre for å forbedre miljøkvaliteten til bygget. 

Ta kontakt med Rikke hvis du trenger rådgivning eller en revisor i BREEAM In-Use sertifisering.

Ta kontakt

No data was found
FLERE AKTUELLE SAKER FRA PROSJEKTIL