Boliger i Zetlitzveien

Prosjektil har hatt ansvar for detaljregulering av Zetlitzveien vest på Mariero i Stavanger kommune. Planen omhandler utbygging for 75 boenheter i blokkbebyggelse og rekkehus mellom Zetlitzveien og Sommerrostien.

I prosjektet har vi hatt ansvar for:

  • Prosjektledelse
  • Planinitativ, oppstartsmøte og varsel om oppstart
  • Utarbeidelse av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse
  • Organisert dokumenter og innsending til 1. gangsbehandling
  • Kontakt med kommunen i alle faser
  • Presentasjon for politikere
  • Bestilling og samordning av konsulenter på underlagsdokumenter
Plankart

I planforslaget er det lagt vekt på å få gode oppholdsarealer ute som er solfylte, trafikksikre, har gode støyforhold og lite forurensing. Antall boenheter er dimensjonert i forhold til hva man har klart å oppnå av kvalitativt gode oppholdsarealer ute.

Del gjerne:
Les også:

Skriv inn og trykk Enter for å søke