Ble styremedlem i RIF

Det nyvalgte styret til RIF
Det nyvalgte styret til RIF: Egil Hogna (Norconsult), Trond Hagen (Aas-Jakobsen AS), Heidi Berg (Trimble Solutions (SEA) Pte. Ltd.), Rasmus Nord (Sweco), Grethe Bergly (Multiconsult), Sverre Heskestad (Prosjektil), Nina Svendsen (Prosjektutvikling Midt-Norge AS) Birgit Farstad Larsen (COWI). Arne Birkeland (Rambøll) og Per Christian Randgaard (Asplan Viak AS) var ikke til stede da bildet ble tatt.

Daglig leder i Prosjektil, Sverre Heskestad, ble nylig valgt inn i styret for RIF, bransjeorganisasjonen for rådgivende ingeniører i Norge.

– Det er kjekt at organisasjonene også ser vestover og til Rogaland. Dette er en anerkjennelse til Prosjektil og det arbeidet vi har utført de siste årene, sier han.

RIF er den viktigste bransjeorganisasjonen for rådgivende ingeniører i Norge. De jobber tett med myndighetsapparatet, bransjenormer og de største aktørene som er premissgivere for bransjen.

RIF skal være en sterk stemme for medlemmer i temaer og avgjørelser som påvirker dem. For å styrke medlemmenes rammevilkår, har organisasjonen over 200 dialoger i året. Det inkluderer alt fra Stortinget, departement, direktorat, etater til Standard Norge, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), SINTEF, fylker og andre foreninger.

Fakta RIF

  • RIF er en uavhengig bransjeforening for de rådgivende ingeniørfirmaene
  • 120 medlemsfirmaer med mer enn 14.000 ansatte rådgivere
  • RIFs medlemmer omsetter for over 20 milliarder NOK
  • Representerer 85 % av bransjen

– For Prosjektil er det svært gledelig at vi får ta del i dette. Som styremedlem vil det være enklere å knytte tettere kontakt mot Østlandet. I tillegg vil vi kunne bidra til videre utvikling av Norges viktigste kompetansemiljø.

I 2023 har RIF blant annet jobbet med standardkontraktene, å øke bruken av verdibaserte innkjøp- og gjennomføringsmodeller, å gi innspill og påvirke de ulike partiprogrammene, ny NTP for 2025-2036, å få fjernet den økte arbeidsgiveravgiften, og å være en pådriver for klimarobuste løsninger og det grønne skiftet, økt satsing på fornybar energi, energieffektivisering, nettutvikling og få økte midler til vedlikehold og oppgradering av kommunale bygg, fylkesveier og VA.

Sverre Heskestad ble valgt som styremedlem for 2 år på årsmøte i mai.

FLERE AKTUELLE SAKER FRA PROSJEKTIL