Bærekraftig skole med hjerterom

KFskolen
Bilde: Hundven Clements Photography

Årets skolebygg i 2022 ble KFskolen i Stavanger, og vi har vært rådgivere innen betong og stål i dette spennende prosjektet.

I Stavanger er det bygget en helt ny kristen friskole for 360 elever fra 1. – 10. klasse. Hovedtanken var å skape et vennlig og innbydende bygg som er lett å orientere seg i. Skolen er bygget i massivtre, og de eksponerte treoverflatene er gjennomgående i hele bygget. Det skaper en varm atmosfære og bidrar til et godt lyd- og inneklima. Backe var totalentreprenør i samspillskontrakt, og har vært med å utvikle prosjektet sammen med byggherre.

Skolen er inndelt i fem bygningskropper som er utformet som tradisjonelle hus med asymmetriske sadeltak. Hvert klasserom har et tilknyttet grupperom som er utformet som en black box.

Uteområdet er delt opp i tre soner. Sonen nærmest skolen er den mest urbane delen med forskjellige lekesoner og aktiviteter. Her er det også en amfitrapp, som kan brukes til utendørs undervisning og som samtidig gir tilgang til 3. etasje for skolens eldste elever.

Skolen hadde en ambisjon om å bygge et kvalitetsbygg med bærekraft som en tydelig rød tråd i hele prosjektforløpet. Bygget skulle støtte opp om skolens verdier og være en trygg arena for elevenes lek og læring. For å møte KF Skolen sine krav til læringsmiljø, bærekraft og ønske om å gi noe tilbake til nabolaget, ble bruk av massivtre det naturlige valget.

Prosjektil konstruksjon har hatt RIB (Rådgivende ingeniør bygg) i prosjektet.

En offentlig avstemning og en fagjury bestemte hvem som vant og vinnerprosjektet ble rost for å skille seg ut som skolebygg og gjenspeile den gamle trehusbebyggelsen som Stavanger er kjent for.

De 5 nominerte prosjektene til prisen i 2022:

  • Borgafjellet barneskule, Os, Bjørnafjorden kommune
  • Holen skole, Laksevåg, Bergen kommune
  • Huseby skoler, Saupstad/Kolstad, Trondheim kommune
  • KFskolen, Stavanger, Stavanger kommune
  • Kleivane skole, Kleivane, Sandnes kommune

KFskolen

  • Byggherre: Kristen Friskole
  • Arkitekt, interiør og landskap: LINK arkitektur
  • Totalentreprenør: Backe Rogaland
  • Rådgivere: Prosjektil konstruksjon, NUF Sconto, Teqva, Sweco, Brekke & Strand, Norconsult, Multiconsult, Niras, Curotech
  • Underentreprenører og leverandører: Teqva, Anko, Stangeland Maskin, Backe Rogaland, Oltedal Golvstøp, NUF Sconto, Stålteknikk, Lett-tak Systemer, Devo, Låssenteret, Protan Entreprenør, Br. Lie Blikk- slagerverksted, Metallteknikk, Arca, Interiørfaghuset T. Lund, Lilleland, Reber Schindler, Atum Prosjekt, Weda, AV systemdesign, Haugstad Møbel, Gilje Tre
FLERE AKTUELLE SAKER FRA PROSJEKTIL