Ny leder for Plan & Infra

– Jeg kunne ikke la denne muligheten gå fra meg, sier Stian Hadland. Han startet opp som leder i avdeling for Plan & Infra i Prosjektil 1. mai. Stian Hadland har lang erfaring fra bransjen. Han har jobbet i forskjellige lokale og nasjonale selskaper, og kommer nå fra IVAR der han var leder for prosjektering […]

Se vår bærekraftsstrategi

Vi satser på miljø og bærekraft, og har utarbeidet en bærekraftsstrategi med grunnlag i FN sine 17 bærekraftsmål. 

Innvendig peling på nattestid 

Vågsgata 41 i Sandnes sentrum skal renoveres, og det byr på flere utfordringer knyttet til fundamenteringsforholdene i området. Det løses med blant annet peling på nattestid.

Bærekraftig skole med hjerterom

KFskolen

Årets skolebygg i 2022 ble KFskolen i Stavanger, og Prosjektil har vært rådgivere innen betong og stål i dette spennende prosjektet.

Investering i ansatte

Ansatte i Prosjektil

Vår viktigste ressurs er våre ansatte og den samlede kompetansen vi har. Sist uke arrangerte vi fagdag der vi jobbet med flere tema knyttet til våre daglige arbeidsoppgaver.

Trygghet og sosial kontakt i Langgata

Ensomhet er blant de største utfordringene eldre opplever. I rapporten «Boliger + Nye boligløsninger for eldre og folk flest», ble sosial kontakt og opplevd trygghet løftet frem som noe av det viktigste for eldre i valg av bolig og bosted. 

Hvordan pusser man opp et kjøpesenter som er i drift?

Oppstart – Det hele starter med at en leietaker ønsker å flytte inn i kjøpesenteret, som gjør at senterledelsen må tilpasse lokalet til den nye leietakeren, forteller Olsen.– Min rolle starter med at jeg ser på eventuelle tomme lokaler og utarbeider en plan for å få den nye leietakeren inn på senteret. Etter at skisser […]

Bærekraft i alle fag

Elin Schanche, Marie Mjaaland og Kjetil Balke jobber med bærekreft hos Prosjektil

Prosjektil har etablert en egen bærekraftavdeling. Men det betyr ikke at bare ansatte i denne avdelingen skal være opptatt av temaet. Marie Mjaaland og Kjetil Balke opplever en bevisstgjøring og en holdningsendring i hele bedriften – både i interne og eksterne prosjekter.

Historisk sus over Øglændskvartalet

Øglændskvartalet, Sandnes

I Sandnes går togskinnene tvers gjennom sentrum. Det har lagt premissene for Øglændskvartalet, et boligkompleks med 65 boenheter på åtte etasjer.