Vi hjelper med strømstøtte

Kraftlinjer mot blå himmel og rosa skyer

I dag presenterte regjeringen strømstøtteordningen til norske bedrifter. Vi i Prosjektil kan hjelpe dere med å få på plass strømstøtten.

Tydeligere miljøkrav i TEK17

Det nye kapittelet stiller krav om utarbeidelse av klimagassregnskap for materialer som er brukt ved oppføring og hovedombygging av boligblokker og yrkesbygninger. I tillegg skal avfallet fra byggeplassen inngå i klimagassregnskapet. Ytre miljø Det er også gjort endringer i Kapittel 9 Ytre miljø. Flere begreper i veilederen har blitt byttet ut: Begrepet miljøskadelig har blitt […]

Gigantprosjekt i Telemark

Næringslaget Hotell

Tuddalalpin, ved Fred Lyngmyr, lanserer nå store planer for utbygging i Tuddal. Hotell, alpinanlegg, leilighetsbygg og hytter kan bli en realitet i området Hovdemarken – opp mot Hovdenuten. Selskapet Tuddalalpin, eid av Lyngmyr, kjøpte på tampen av fjoråret 650 mål av Tuddal Eiendomsutvikling. Eiendommen ligger inne i kommuneplanen som framtidig fritidsbebyggelse, fritids- og turistformål. Lyngmyr […]

Ny leder for Plan & Infra

– Jeg kunne ikke la denne muligheten gå fra meg, sier Stian Hadland. Han startet opp som leder i avdeling for Plan & Infra i Prosjektil 1. mai. Stian Hadland har lang erfaring fra bransjen. Han har jobbet i forskjellige lokale og nasjonale selskaper, og kommer nå fra IVAR der han var leder for prosjektering […]

Se vår bærekraftsstrategi

Vi satser på miljø og bærekraft, og har utarbeidet en bærekraftsstrategi med grunnlag i FN sine 17 bærekraftsmål. 

Innvendig peling på nattestid 

Vågsgata 41 i Sandnes sentrum skal renoveres, og det byr på flere utfordringer knyttet til fundamenteringsforholdene i området. Det løses med blant annet peling på nattestid.

Bærekraftig skole med hjerterom

KFskolen

Årets skolebygg i 2022 ble KFskolen i Stavanger, og Prosjektil har vært rådgivere innen betong og stål i dette spennende prosjektet.

Investering i ansatte

Ansatte i Prosjektil

Vår viktigste ressurs er våre ansatte og den samlede kompetansen vi har. Sist uke arrangerte vi fagdag der vi jobbet med flere tema knyttet til våre daglige arbeidsoppgaver.

Trygghet og sosial kontakt i Langgata

Ensomhet er blant de største utfordringene eldre opplever. I rapporten «Boliger + Nye boligløsninger for eldre og folk flest», ble sosial kontakt og opplevd trygghet løftet frem som noe av det viktigste for eldre i valg av bolig og bosted.