BREEAM In-Use

De fleste bygg er allerede oppført og i bruk, og det er her vi finner størst potensial for å redusere miljøbelastningene fra den totale bygningsmassen. En miljøsertifisering dokumenterer at et bygg har gjennomført tiltak for å sikre økt bærekraft. For eksisterende bygg i driftsfase er miljøsertifiseringssystemet BREEAM In-Use et godt forvaltningsverktøy å bruke for å […]

Vellykket arbeidshelg på Sørlandsbanen

I helga ble det nemlig gjennomført et 72 timer langt sporbrudd på Sørlandsbanen. Sånt er irriterende for de reisende – det vet vi – og derfor var det ekstra viktig for oss at arbeidet ble gjort effektivt og ordentlig. Noen ganger er slike sporbrudd helt nødvendig for at tilbudet skal bli enda bedre. Og det […]

Prosjektbesøk på Island

Mandag og tirsdag denne uken har vi vært på byggeplassen og hatt møter med resten av prosjekt-teamet på Island. Prosjektil sitt reisefølge bestod av prosjektledelse, pakkekoordinatorer og disiplinledere. Det har vært interessant og nyttig å få omvisning på byggeplassen sammen med byggeledelse fra First Water. Vi har også brukt tiden på møter og diskusjoner med […]

Stor kontrakt på Island

Prosjektet gjennomføres over seks byggetrinn, og byggetrinn én er allerede i gang. Totalt omfang av prosjektet: Prosjektil AS er et rådgivende selskap innen bygg og anlegg og leverer i dag tjenester innen prosjektadministrasjon, prosjektering, arealplanlegging, samfunnsanalyse, risiko og sikkerhet, miljø og bærekraft og uavhengig kontroll. Selskapet har rundt 90 ansatte og er med det distriktets […]

Oppgradert eget uteområde 

Prosjektils avdelinger for landskap og bærekraft har stått for planleggingen av området, og gjenbruk, sosialt miljø og samarbeid med lokale aktører har stått sentralt i utførelsen. Uteområdet var i utgangspunktet brukt i svært liten grad, noe som gjerne ikke var så rart med tanke på tidligere innhold. Området besto av triste, grå betongheller, noen slitte […]

Full pakke i BREEAM-NOR på huset 

To ansatte i Prosjektil.

Revisor er en uavhengig tredjepart som registrerer et BREEAM-NOR-prosjekt, og har i hovedoppgave å levere en vurdering av prosjektet i form av en revisorrapport. Revisorrapporten utgjør grunnlaget for utstedelse av et BREEAM-NOR-sertifikat. Revisor har et tett samarbeid med BREEAM-AP i prosjektet, og er kontaktperson til Grønn Byggallianse.  Vi har også en BREEAM-NOR AP på huset. […]

Vi hjelper med strømstøtte

Kraftlinjer mot blå himmel og rosa skyer

I dag presenterte regjeringen strømstøtteordningen til norske bedrifter. Vi i Prosjektil kan hjelpe dere med å få på plass strømstøtten.

Tydeligere miljøkrav i TEK17

Det nye kapittelet stiller krav om utarbeidelse av klimagassregnskap for materialer som er brukt ved oppføring og hovedombygging av boligblokker og yrkesbygninger. I tillegg skal avfallet fra byggeplassen inngå i klimagassregnskapet. Ytre miljø Det er også gjort endringer i Kapittel 9 Ytre miljø. Flere begreper i veilederen har blitt byttet ut: Begrepet miljøskadelig har blitt […]

Gigantprosjekt i Telemark

Næringslaget Hotell

Tuddalalpin, ved Fred Lyngmyr, lanserer nå store planer for utbygging i Tuddal. Hotell, alpinanlegg, leilighetsbygg og hytter kan bli en realitet i området Hovdemarken – opp mot Hovdenuten. Selskapet Tuddalalpin, eid av Lyngmyr, kjøpte på tampen av fjoråret 650 mål av Tuddal Eiendomsutvikling. Eiendommen ligger inne i kommuneplanen som framtidig fritidsbebyggelse, fritids- og turistformål. Lyngmyr […]