Author: Siv

Det nyvalgte styret til RIF

Ble styremedlem i RIF

RIF er den viktigste bransjeorganisasjonen for rådgivende ingeniører i Norge. De jobber tett med myndighetsapparatet, bransjenormer og de største aktørene som er premissgivere for bransjen.

Les mer »
AqvaNext

Stand på AquaNext

På AquaNext vil det nyeste innen teknologi, løsninger og prosesser bli presentert.  Vi har opparbeidet en god forståelse for kritiske faktorer i utvikling og planlegging

Les mer »