Arealplanlegging

Prosjektil Areal har et tverrfaglig miljø med god erfaring som dekker de fleste oppgavene som faller inn under plan- og søknadsprosesser.

Prosjektil Areal bistår i alle planfaser. Vi leder og gjennomfører gode planprosesser i et bredt spekter av utredningsoppgaver. God kommunikasjon og oversikt over regelverket skal tilfredsstille krav fra de ulike fagmyndighetene.

Prosjektil Areal har et tverrfaglig miljø med god erfaring som dekker de fleste oppgavene som faller inn under plan- og søknadsprosesser. Vi utarbeider alle plantyper i henhold til plan- og bygningsloven.

AREALPLANER

Arealplaner - Prosjektil

Prosjektil Areal utarbeider offentlige og private område- og detaljreguleringsplaner, både store og mindre prosjekter. Vi har tett dialog med oppdragsgiver, planmyndighet og andre aktuelle instanser, og tar ansvar for oppølging gjennom hele planprosessen. Prosjektil Areal har kompetanse og erfaring med utarbeidelse av planprogram og konsekvensutredninger.

Planlegging skal gi bærekraftige løsninger og et solid grunnlag for utvikling av områder. For å sikre rett kvalitet på planarbeidet legges kartlegging av område i tidlig fase til grunn i alle prosjekter. Prosjektil Areal legger vekt på  godt tverrfaglig samarbeid for å komme frem til best mulig løsning for prosjektet. Vi legger vekt på å utforme planer som er i samsvar med oppdragsgivers forventning, i tråd med krav fra offentlige instanser og planmyndigheter. Prosjektil Areal følger planprosessen fra prosjektets oppstart til vedtatt plan.

I forbindelse med utarbeidelse av arealplaner kan vi levere visualisering av prosjektene i form av 3D-modeller og sol-/skyggeillustrasjoner. Vi kan også utarbeide volumstudier, idéskisser og mulighetsanalyser.

KONTAKT
SVERRE HESKESTAD
Daglig leder
+47 918 78 245
sverre.heskestad@prosjektil.no

PROSJEKTERINGSLEDER REGULERING

Prosjekteringsleder i reguleringsprosessen er den som leder et team av konsulenter i ulike fagfelt, og sørger for utvikling og framdrift i prosjekteringsfasen frem til godkjent reguleringsplan.

Lovverkets stadig økende krav til utredning og dokumentasjon innebærer utfordringer til kompetanse, kvalitet og kapasitet, samt behov for å involvere flere fagkategorier.

En prosjekteringsleder vil håndtere og lede tverrfaglige konsulenter/team gjennom administrative prosesser, som er en forutsetning for å få oppnå god kvalitet i planarbeidet. God prosesstyring er avgjørende viktig for å oppnå et godt resultat med hensyn til tid, kostnader, ressursbruk og kvalitet.

Vår totale kompetanse på dette området er forankret i en tydelig ledelse, samt en grundig forståelse for kompleksiteten i slike oppdrag. Vi har mange års erfaring med alt fra store kompliserte planoppdrag til mindre planendringer.

Den grunnleggende arbeidsoppgaven er likevel felles; ledelse og koordinering av flere fagspesialister mot et felles kundedefinert mål.

KONTAKT
SVERRE HESKESTAD
Daglig leder
+47 918 78 245
sverre.heskestad@prosjektil.no

Del gjerne:

Start typing and press Enter to search