BREEAM In-Use

De fleste bygg er allerede oppført og i bruk, og det er her vi finner størst potensial for å redusere miljøbelastningene fra den totale bygningsmassen. En miljøsertifisering dokumenterer at et bygg har gjennomført tiltak for å sikre økt bærekraft. For eksisterende bygg i driftsfase er miljøsertifiseringssystemet BREEAM In-Use et godt forvaltningsverktøy å bruke for å […]