Day: juni 28, 2023

Stor kontrakt på Island

Prosjektet gjennomføres over seks byggetrinn, og byggetrinn én er allerede i gang. Totalt omfang av prosjektet: Prosjektil AS er et rådgivende selskap innen bygg og

Les mer »

Oppgradert eget uteområde 

Prosjektils avdelinger for landskap og bærekraft har stått for planleggingen av området, og gjenbruk, sosialt miljø og samarbeid med lokale aktører har stått sentralt i

Les mer »