Stor kontrakt på Island

Prosjektet gjennomføres over seks byggetrinn, og byggetrinn én er allerede i gang. Totalt omfang av prosjektet: Prosjektil AS er et rådgivende selskap innen bygg og anlegg og leverer i dag tjenester innen prosjektadministrasjon, prosjektering, arealplanlegging, samfunnsanalyse, risiko og sikkerhet, miljø og bærekraft og uavhengig kontroll. Selskapet har rundt 90 ansatte og er med det distriktets […]

Oppgradert eget uteområde 

Prosjektils avdelinger for landskap og bærekraft har stått for planleggingen av området, og gjenbruk, sosialt miljø og samarbeid med lokale aktører har stått sentralt i utførelsen. Uteområdet var i utgangspunktet brukt i svært liten grad, noe som gjerne ikke var så rart med tanke på tidligere innhold. Området besto av triste, grå betongheller, noen slitte […]