Full pakke i BREEAM-NOR på huset 

To ansatte i Prosjektil.

Revisor er en uavhengig tredjepart som registrerer et BREEAM-NOR-prosjekt, og har i hovedoppgave å levere en vurdering av prosjektet i form av en revisorrapport. Revisorrapporten utgjør grunnlaget for utstedelse av et BREEAM-NOR-sertifikat. Revisor har et tett samarbeid med BREEAM-AP i prosjektet, og er kontaktperson til Grønn Byggallianse.  Vi har også en BREEAM-NOR AP på huset. […]