Sertifisert i ISO 9001 og ISO 14001

Forenkling av interne prosesser er vell og bra, men til syvende og sist er vi avhengig av fornøyde kunder for å kunne drive videre.  Oppdragene er som regel store og komplekse, og ofte må det tas spesielle hensyn til miljø. Når vi  definerer egen kundegruppe, omfatter den «alle som vil bygge»: alt fra nye Stavanger […]