Tydeligere miljøkrav i TEK17

Det nye kapittelet stiller krav om utarbeidelse av klimagassregnskap for materialer som er brukt ved oppføring og hovedombygging av boligblokker og yrkesbygninger. I tillegg skal avfallet fra byggeplassen inngå i klimagassregnskapet. Ytre miljø Det er også gjort endringer i Kapittel 9 Ytre miljø. Flere begreper i veilederen har blitt byttet ut: Begrepet miljøskadelig har blitt […]