Gigantprosjekt i Telemark

Næringslaget Hotell

Tuddalalpin, ved Fred Lyngmyr, lanserer nå store planer for utbygging i Tuddal. Hotell, alpinanlegg, leilighetsbygg og hytter kan bli en realitet i området Hovdemarken – opp mot Hovdenuten. Selskapet Tuddalalpin, eid av Lyngmyr, kjøpte på tampen av fjoråret 650 mål av Tuddal Eiendomsutvikling. Eiendommen ligger inne i kommuneplanen som framtidig fritidsbebyggelse, fritids- og turistformål. Lyngmyr […]