Innvendig peling på nattestid 

Vågsgata 41 i Sandnes sentrum skal renoveres, og det byr på flere utfordringer knyttet til fundamenteringsforholdene i området. Det løses med blant annet peling på nattestid.