Trygghet og sosial kontakt i Langgata

Ensomhet er blant de største utfordringene eldre opplever. I rapporten «Boliger + Nye boligløsninger for eldre og folk flest», ble sosial kontakt og opplevd trygghet løftet frem som noe av det viktigste for eldre i valg av bolig og bosted.