Hvordan pusser man opp et kjøpesenter som er i drift?

Oppstart – Det hele starter med at en leietaker ønsker å flytte inn i kjøpesenteret, som gjør at senterledelsen må tilpasse lokalet til den nye leietakeren, forteller Olsen.– Min rolle starter med at jeg ser på eventuelle tomme lokaler og utarbeider en plan for å få den nye leietakeren inn på senteret. Etter at skisser […]