Bærekraft i alle fag

Elin Schanche, Marie Mjaaland og Kjetil Balke jobber med bærekreft hos Prosjektil

Prosjektil har etablert en egen bærekraftavdeling. Men det betyr ikke at bare ansatte i denne avdelingen skal være opptatt av temaet. Marie Mjaaland og Kjetil Balke opplever en bevisstgjøring og en holdningsendring i hele bedriften – både i interne og eksterne prosjekter.