Jæren Sparebank tilbake på kontoret

Jæren sparebank gjenåpner kontorlokalene etter renovering. Ordfører klipper snora.

Vi i Prosjektil har hatt flere oppgaver knyttet til renoveringen, blant annet byggherreombud med prosjektoppfølging, ansvarlig søker og SHA-koordinator. Prosjektil Konstruksjon har også bidratt med å sikre løsningene i startfasen. Bankbygget, som er fra 1981, er totalrenovert innvendig. Bygget er også isolert på nytt, fått nye vinduer og ny fasade. Bygget er nå 50 prosent […]