Endelig festival

Presentasjon av kongen befaler på høstsamlingen til Prosjektil

– Det har skjedd en stor utvikling de siste årene. Vi har blitt samlokalisert med Prosjektil Konstruksjon og vi har åpnet kontor i Skien. I tillegg har vi fått flere nye ansatte. Utviklingen til Prosjektil har vært stor samtidig som vi har sittet på hjemmekontor og hatt lite sosial kontakt. Derfor var samlingen svært etterlengtet, […]