Hvordan er sammenhengen mellom parkering og bilbruk?

Biler parkert i gater

I tillegg til å skrive masteroppgave har Nora jobbet deltid hos oss siden januar i år, og nå er oppgaven levert. – Hva har du undersøkt i din oppgave? – Jeg har jobbet med en problemstilling knyttet til restriktive parkeringstiltak. Kan slike tiltak påvirke bilbruken vår? For at flere skal bruke bærekraftige transportmidler har Bergens- […]