Hva er BREEAM?

Breeam står for Building Research Establishment Environmental Assessment Method, og i Norge er det Grønn Byggallianse som eier og forvalter den norske versjonen. Hva er breeam communities? Breeam Communities brukes til å vurdere større områdeutvikling, og passer for private og offentlige utbyggere med bærekraftsambisjoner som skal utvikle et område med blandede formål/funksjoner, altså både bolig, næring og […]