0

Nytt bygg for Nordic Steel

Prosjektil er med i arbeidet med nybygget for Nordic Steel. Her bistår vi prosjektleder med prosjektering og byggeledelse. Byggestart er i desember 2018.

0

Rema 1000 på Stangeland

Rema Etablering Sør-Vest skal bygge ut Rema 1000 på Stangeland i Sandnes. Prosjektil skal utføre uavhengig kontroll og SHA REMA Etablering er et selskap i Reitangruppen som skal sikre attraktive [...]

0

Leiligheter og næring i Sandnes

Prosjektil har rollen som byggherreombud i Møllekvartalet i Sandnes. Møllekvartalet ligger med sentral beliggenhet i krysset mellom Jærveien og St. Olavs gate, og danner starten på selve [...]

0

Stor aktivitet i Sola

Prosjektil samarbeider med Sola kommune om mange spennende prosjekter for tiden: Sola kirkeProsjektil har hatt prosjekteringsledelse for forprosjekt og vil ha byggherreombud og koordinator for [...]

0

I gang med SUS 2023

Arbeidet med bygging av SUS 2023 er allerede godt i gang og Prosjektil stiller med byggeledere i prosjektet. Dette gjøres i samarbeid med Nyland Byggadministrasjon og Epcon gjennom felles selskap [...]

0

Boliger i Zetlitzveien

Prosjektil har hatt ansvar for detaljregulering av Zetlitzveien vest på Mariero i Stavanger kommune. Planen omhandler utbygging for 75 boenheter i blokkbebyggelse og rekkehus mellom Zetlitzveien [...]

0

Jåttå vgs åpnet

Det nye skolebygget på Jåttå videregående skole, bygg C, ble onsdag 28. november offisielt åpnet med snorklipping og tale av fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal. Bygget, som ble tatt i bruk til [...]

0

Snart ferdig i Tytlandsvik

I Hjelmeland ferdigstilles i disse dager første byggetrinn av et landbasert oppdrettsanlegg, Tytlandsvik Aqua. I første byggetrinn bygges to av totalt seks haller. Hver hall har fire kar, som [...]

0

Nå blir det byhus på Bryne

Fra Jærbladet, 16.12.2018 I desember 2017 ga utval for lokal utvikling tommelen opp til eit planlagt byggeprosjekt i Hetlandsgata på Bryne. Like ved Bryne vidaregåande skule skal det byggast [...]

page 1 of 2