Prosjektil skyter fart

Prosjektil har kjøpt 50 prosent av ALC, og styrker dermed sin rolle som det største lokaleide rådgivende ingeniørselskapet innen bygg og anlegg i regionen. Oppkjøpet av 50 prosent av ALC betyr at [...]

Friluftsplan rundt Skinansfjellet

I forbindelse med utbyggingen av Bjerkreim vindpark har Prosjektil fått i oppdrag å utarbeide en friluftsplan for området rundt Skinansfjellet i Hå kommune. Ved andre vindparker har man sett at [...]