Snart nytt torg i Hillevåg

Hillevåg torg nærmer seg ferdigstillelse. Prosjektil sitt oppdrag omhandler opprustning og fornying av eksisterende torgområde og park i Hillevåg, Stavanger kommune. Det har vært fokus på [...]

Ny skole på Ogna

Arbeidet med ny skole på Ogna er allerede godt i gang. Skolen er for barn fra 1. til 10. trinn og skal romme 300 elever. Bygget er utformet som et fleksibelt skolebygg med tre paviljonger for [...]

Fjernvarmenett for Lyse

Lyse bygger ut fjernvarmenett fra Forus til Sandnes, og vi i Prosjektil er med i det omfattende prosjektet som prosjekterende og byggeleder. I fjernvarmenettet skal overskuddsenergi fra [...]

Stor ståhei da Gamlingen åpnet

50 femteklassinger fra Tjensvoll fikk æren av å innvie bassengene på Gamlingen, og ordfører Sagen Helgø var første til å bade i det oppussede bassenget. Prosjektil har hatt ansvar for [...]

Vil bygge tårn i Mosvannsparken

Stavangers politikere fikk nylig se et utkast til et nytt landemerke i Mosvannsparken, et ti meter høyt tårn som er tenkt bygd oppå den nye kulverten over Motorveien. Artikkel fra Stavanger [...]