UTEOMRÅDE FOR NY SKOLE PÅ EIGERØY

Oppdraget omfatter skisse og forprosjekt for uteanlegget for nye Eigerøy skole i Eigersund kommune. Det totale prosjektområdet er på omtrent 70 000 daa, hvorav en stor del er avsatt til [...]

REGULERING AV NY SANDNES STADION

Avdeling for arealplanlegging i Prosjektil har jobbet med regulering av fotballstadion i Sandnes,  dimensjonert for 7600 tilskuere. I tillegg er det regulert inn en flerbrukshall som et senere [...]

REGULERING AV NYTT IKEA

Avdeling for arealplanlegging har hatt ansvar for arbeidet med regulering av nytt IKEA varehus. Dette skal erstatte nåværende varehus. I ag har IKEA butikk på en side og lager på andre siden av [...]