Byggestart i Tytlandsvik

Tytlandsvik Aqua er et postsmoltanlegg som bygges i Tytlandsvik i Hjelmeland kommune. Prosjektet er en storsatsing i kommunen.  I første byggetrinn skal det bygges to produksjonshaller, et administrasjonsbygg og kaianlegg. Hver produksjonshall består av en RAS-hall og en karhall.

Det er fire fiskekar som rommer 1905 kubikkmeter i hver hall. Fiskekarene stedstøpes i betong. Ved ferdig utbygd anlegg er bygningsmassen på totalt 22 000 kvadratmeter og har en investeringsramme på 750 millioner kroner.

Tytlandsvik Aqua skal ta imot fisk på fra Fister Smolt på 100 gram, og fóre den opp til ca. 1 kg før den settes i sjøen. Anlegget i Tytlandsvik er basert på RAS-teknologi (Recirculation Aquaculture System), og under normal drift skal omtrent 99,5% av vannet gjenbrukes.

Foto Arnstein Hognestad. Visualiserte bilder av Asbjørn Warholm

Prosjektil er involverte i prosjektet med PA-tjenester (prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeleder, og innehar også SHA-koordinator rollene), BIM-koordinering og prosjektering.

Grunnarbeider (inkl. mengder arbeider med rør i grunn) har pågått et par måneder, og betongarbeider er påbegynt. Første hall i byggetrinn 1 skal være klart til å ta imot fisk i slutten av året.

Del gjerne:
Les også:

Skriv inn og trykk Enter for å søke