Snart ferdig i Tytlandsvik

I Hjelmeland ferdigstilles i disse dager første byggetrinn av et landbasert oppdrettsanlegg, Tytlandsvik Aqua. I første byggetrinn bygges to av totalt seks haller. Hver hall har fire kar, som rommer ca. 1900 m3 hver. Ferdig utbygd vil anlegget ha et fotavtrykk på 20 000 kvm fordelt på seks haller og et administrasjonsbygg.

Tytlandsvik Aqua er et postsmoltanlegg som bygges i Tytlandsvik i Hjelmeland kommune. Prosjektet er en storsatsing i kommunen.

Byggearbeidene startet i desember 2017 og er utført av Veidekke Entreprenør, Stangeland Maskin og Odda Plast. RAS teknologien er levert av Aqua Solution.

Prosjektil har hatt ansvar for prosjekt- og byggeledelse, prosjektering samt prosjekteringsledelse i det komplekse prosjektet. Det ble tidlig satt et høyt ambisjonsnivå med tanke på byggetid, byggekost og kvalitet. Derfor ble det valgt et prosjekteringsverktøy i BIM som gir prosjekteringsleder og leverandører mulighet til presis prosjektering.

Alle prosjektdeltakerne har samarbeidet tett i prosjekteringsfasen og dermed bidratt til at målene nås. Spesielt viktig har det vært å samordne grunnarbeidene med alle føringer i grunnen, inklusiv tekniske anlegg og RAS-anlegget. Byggherre har vært aktiv gjennom hele prosjekteringsfasen for å sikre integrering av egne leveranser og kvalitetssikring av prosessen.

Anlegget bygges med «zero water change – RAS teknologi» (RAS = recirculation aquaculture system). Sammenlignet med tradisjonelle gjennomstrømmingsanlegg som har et høyt forbruk av vann, vil denne teknologien resirkulere og gjenbruke vannet. Dermed blir vannforbruket betydelig redusert.

Prosjektet har gitt Prosjektil verdifull erfaring på bygging av landbaserte oppdrettsanlegg.

Del gjerne:
Les også:

Skriv inn og trykk Enter for å søke