Naturgassanlegg i Tanzania

Prosjektil leverer prosjektledelse til et større anlegg i Dar es Salaam i Tanzania. Det er Kristjan Fridgeirsson som jobber med prosjektet, og det er andre gang vi jobber i Tanzania for Jacobsen [...]

Snart nytt torg i Hillevåg

Hillevåg torg nærmer seg ferdigstillelse. Prosjektil sitt oppdrag omhandler opprustning og fornying av eksisterende torgområde og park i Hillevåg, Stavanger kommune. Det har vært fokus på [...]

Ny skole på Ogna

Arbeidet med ny skole på Ogna er allerede godt i gang. Skolen er for barn fra 1. til 10. trinn og skal romme 300 elever. Bygget er utformet som et fleksibelt skolebygg med tre paviljonger for [...]

Fjernvarmenett for Lyse

Lyse bygger ut fjernvarmenett fra Forus til Sandnes, og vi i Prosjektil er med i det omfattende prosjektet som prosjekterende og byggeleder. I fjernvarmenettet skal overskuddsenergi fra [...]

Stor ståhei da Gamlingen åpnet

50 femteklassinger fra Tjensvoll fikk æren av å innvie bassengene på Gamlingen, og ordfører Sagen Helgø var første til å bade i det oppussede bassenget. Prosjektil har hatt ansvar for [...]

Vil bygge tårn i Mosvannsparken

Stavangers politikere fikk nylig se et utkast til et nytt landemerke i Mosvannsparken, et ti meter høyt tårn som er tenkt bygd oppå den nye kulverten over Motorveien. Artikkel fra Stavanger [...]

Nytt næringsbygg i Risavika

Nytt logistikksenter til Pentagon vil stå klart april neste år. Vi har signert avtale på nytt næringsbygg. Masiv er totalleverandør mens vi er byggherrenes representant. Det betyr at vi skal [...]

SUPERLEKEPLASS I SOLA

Prosjektil Prosjektering vant i august 2016 designkonkurransen for Superlekeplassen i Sola kommune. Prosjektet omfatter en unik lekeplass på ca. 4 daa midt i Sola sentrum, og skal bidra som en [...]

page 1 of 3