Friluftsplan rundt Skinansfjellet

I forbindelse med utbyggingen av Bjerkreim vindpark har Prosjektil fått i oppdrag å utarbeide en friluftsplan for området rundt Skinansfjellet i Hå kommune. Ved andre vindparker har man sett at [...]